Projekt estand

Marzeniem każdego marketingowca jest reklama skierowana bezpośrednio do zainteresowanego. 

Dążenie do zebrania w jednym miejscu potencjalnie zainteresowanych produktem osób spędza mu sen z powiek. Niestey albo grupa jest w niewłaściwym miejscu albo w niewałaściwym czasie.
A gdyby istniał system, który emituje reklamy i informacje w zależności od miejsca, grupy docelowej, która się w tym miejscu znajduje?

Taki system już istnieje i nazywa się estand. Wyprodukowała go firma, której stronę właśne przeglądasz.

Wyobraźmy sobie poczekalnię w jakiejś instytucji. Banku, urzędzie, przychodni.
Poczekalna to miejsce bezproduktywnego spędzania czasu, marketingowcy od dawna zasypują takie miejsca ulotkami, a ulotki w postaci pogniecionych śmieci zasypują podłogę.

Tymczasem jeden ekran telewizyjny, podłączony do terminala komputerowego jest w stanie skupić uwagę  nudzących się, zwanych dalej grupą docelową.

Nasz system jest w stanie skupić uwagę jednocześnie kilku grup docelowych, gdyż potrafi w tym samum czasie wyświetlać dwa filmy, dwie animację typu flash, przesuwające się napisy poziome, lub pionowe oraz pokaz slajdów.

Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie puści wszystkiego na raz bo u odbiorców wywołałby momentalnie zjawisko znużenia, ale film reklamowy dla dorosłych i jednocześnie animacja dla dzieci? Czemu nie ?

Telewizor HD 50 cali spokojnie to wyświetli, a można dodać jeszcze napisy z pogodą, godziną i bieżącym, obsługiwanym numerkiem. 

Mamy grupę, mamy miejsce, ale co z czasem?
Badanie wykazuje, że grupa odwiedzająca urząd przed południem, róźni się znacznie od grupy popołudniowej. Nic prostszego wystarczy w harmonogramie zmienić ramówkę.

A co to jest ramówka? Od tego właśnie zaczniemy. Ramówka to zadanie dla terminala okreslające formę, czas i wielokrotność emisji. W ramówce definiujemy w prosty sposób, że dwa filmy reklamowe mają wyświetlać się jeden po drugim na 3/4 ekranu, na dole będzie wyświetlała się animacja a po prawej stronie będzie przewijał się pasek z napisami, określający na przykład kursy walut.
Ramówka określa równeż rozmiary i kolory treści.
Ciąg ramówek ujęty w ramy czasowe nazwaliśmy w programie harmonogramem.

Każdy terminal, na każdy dzień może mieć inny harmonogram.
W poczekalni dla dzieci wyświetlają się bajki, w poczekalni dla mężczyzn reklamy leków dla mężczyzn, a po południu, gdy poczekalnia dla dzieci zmienia się w poradnie geriatryczną mamy już inny zestaw ramówek, podobnie jak w poczekalni dla dorosłych, która zamienia się w poczekalnie do zabiegów kosmetycznych. 

Wszystkie terminale są autonomiczne i łączą się z serwerem w określonym czasie, tylko po to aby pobrać nowe ramówki, harmonogramy i media. Ten czas określa się w harmonogramie, albo ustawia na stałe tak, aby nie obciążać sieci za dnia.

Terminal wysyła też na serwer sprawozdanie z wyświetlanych mediów w postaci listy bilingowej, która może służyć do rozliczeń z zewnętrznymi fimami.

System umożliwia ciągły monitoring terminali, pozwala też wysłać na wybrane, lub wszystkie napis alarmowy.